Łozina: remont drogi

20 kwietnia podpisano umowę z firmą AN-GREG Grzegorz Stiller na remont drogi (dz. nr ew. 48/6) wraz z włączeniem się do drogi powiatowej (dz. nr ew. 297/1) i z odwodnieniem powierzchniowym w Łozinie.

Zakres prac obejmie:

  • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i zjazdów,
  • wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów,
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
  • regulacja włazów, zaworów, skrzynek, pokryw studni wraz z ewentualną wymianą,
  • wykonanie remontu zjazdów,
  • wykonanie w terenie oznakowania organizacji ruchu zastępczego i docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem,

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich