Łozina: remont drogi

25 maja została podpisana umowa z firmą: Usługi Transportowo Sprzętowe Stanisław Cygan z Bykowa na zadanie pn. Roboty budowlane polegające na remoncie nawierzchni drogi, dz. nr ew. 144/16 w m. Łozina, gm. Długołęka, z odwodnieniem powierzchniowym wraz z włączeniem do drogi powiatowej.

Przedmiotem umowy są następujące prace:

  • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
  • wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i zjazdów,
  • wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów,
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
  • regulacja włazów, zaworów, skrzynek, pokryw studni wraz z ewentualną wymianą,
  • wykonanie remontu zjazdów,
  • wykonanie w terenie oznakowania organizacji ruchu zastępczego i docelowego zgodnie z zatwierdzonym projektem,

Termin wykonania przedmiotu umowy najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2022 r

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich