Kiełczówek: zaplecze sportowe i sala świetlicowa

W obecności sołtysa Kiełczówka Przemysława Pękali podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową oraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Przewidziany termin zakończenia prac to marzec 2024.

„Długo czekaliśmy na inwestycję, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza stworzymy bezpieczne miejsce spotkań dla dzieci i młodzieży” – na gorąco powiedział Przemysław Pękala.

Prace już ruszyły!

16 maja przekazano wykonawcy plac budowy, tj. działkę nr 99 w Kiełczówku, na skrzyżowaniu ulic Jarzębinowej i Fiołkowej. W ramach zadania zostanie wykonany budynek zaplecza sportowego wraz z salą świetlicową o łącznej powierzchni użytkowej ok. 245 mkw.

Obiekt podzielono funkcjonalnie na dwie części: w pierwszej znajduje się sala wielofunkcyjna z zapleczem kuchennym; druga stanowi zaplecze sportowe, w którym przewidziano szatnie z pomieszczeniami sanitarnymi oraz magazyn sprzętu sportowego.

Budynek zostanie wyposażony m. in w panele fotowoltaiczne, ogrzewanie stanowić będzie pompa ciepła. W ramach zagospodarowania terenu zostanie przeprowadzony remont istniejącej wiaty piknikowej, montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, ławek wraz z wiatami zacieniającymi.

W ramach I etapu powstaną również miejsca postojowe, ciągi piesze jak również instalacja do podlewania zieleni wykorzystująca wodę deszczową. Zarówno budynek jak i otoczenie zostanie wykonane zgodnie ze standardami o dostępności.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich