Kiełczów: przebudowa ul. Brzozowej i ul. Wiosennej

2 czerwca podpisano umowę z firmą Wodromel Maciej Sobkowiak na przebudowę ul. Brzozowej od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej, przebudowę sięgaczy ul. Wiosennej, dz. nr 113/5, 96/4, 98/15,98/16 wraz z rozbudową ul. Wiosennej od ul. Modrzewiowej do ul. Brzozowej w Kiełczowie.

Zakres prac:

 • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych w zakresie dróg, kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie podbudowy dróg,
 • wykonanie nawierzchni dróg,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów i dojść do posesji,
 • wykonanie progów zwalniających,
 • wykonanie krawężników i obrzeży,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie humusowania z obsianiem trawą,
 • wykonanie prób szczelności kanałów rurowych,
 • wykonanie oświetlenia drogowego
 • wykonanie przebudowy kolizji sieci el-en,
 • wykonanie przepompowni,
 • wykonanie pionowej regulacji studzienek dla włazów kanałowych, dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz pionowa regulacja studzienek telefonicznych,
 • wykonanie przełożenia odcinka kolidującego przyłącza wodociągowego,
 • wykonanie kanału,
 • wykonanie – w całym okresie trwania umowy, jeden raz w miesiącu, profilowania i równania dróg objętych inwestycją, uzyskanie aktualizacji uzgodnienia Organizacji Ruchu Tymczasowej oraz Organizacji Ruchu Docelowego.

Termin realizacji tej inwestycji to czerwiec przyszłego roku.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich