Kępa: przebudowa drogi

24 czerwca podpisano dwie umowy z tym samym wykonawcą – firmą „Bisek” Wojciech Bisek z Krępic.

Przedmiotem pierwszej umowy jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Długołęka w roku 2022. Umowa realizowana będzie od dnia jej zawarcia w terminie 7 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy określonej, jednak nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2022 r., w zależności która okoliczność nastąpi wcześniej.

Druga umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej (dawna droga powiatowa nr 1911D) wraz z budową chodnika w miejscowości Kępa w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji nastąpi do dnia 24.10.2024 r. (zakończenie robót budowlanych miesiąc wcześniej).

Przy podpisaniu umowy obecna była Dorota Gałęzka – sołtys Kępy.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich