Kanalizacja w Kiełczowie i Wilczycach

1 lutego 2022 r. podpisana została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej i Sosnowej w Kiełczowie oraz w ul. Borowej w Wilczycach z podziałem na etap I – obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Borowej w Wilczycach oraz sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i siecią kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej w Kiełczowie (bez przyłączy kanalizacji sanitarnej) i etap II – obejmujący budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Borowej w Kiełczowie i Wilczycach oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Sosnowej.

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „HYDRO-TAP” z Wilczyc do 1 października 2023 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich