Jest umowa na odśnieżanie

Podpisana została umowa na usługi odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych gminy wraz z chodnikami, parkingami, zatokami autobusowymi, przystankami autobusowymi oraz terenem dwóch cmentarzy komunalnych (Borowa i Łozina). Będą one polegać na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg, obiektów towarzyszących oraz likwidacji i zapobieganiu powstawaniu śliskości zimowej, występującej na drogach i obiektach towarzyszących wskutek tworzenia się na nich warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Zastosowane zostaną do tego materiały chemiczne, uszorstniające lub nastąpi usunięcie mechaniczne czy w części ręczne (doczyszczenie). Usługi wykonywać będzie ROWIŃSKI Spółka Cywilna H. Rowiński, A. Rowiński, K. Rowiński; BETONIARNIA I RECYKLING z Piecowic. Termin realizacji zamówienia obowiązuje w okresie sezonu zimowego 2021/2022 i uzależniony jest od występujących warunków atmosferycznych. Podpisana przez gminę Długołęka umowa na odśnieżanie dróg dotyczy tylko i wyłącznie dróg będących pod jej zarządem. Na terenie gminy Długołęka znajdują się też drogi pod zarządem innych jednostek: drogi powiatowe pod zarządem Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, drogi wojewódzkie pod zarządem DSDiK, drogi krajowe pod zarządem GDDKiA. Uprzejmie prosimy mieszkańców o parkowanie pojazdów na własnych posesjach, ewentualnie o parkowanie ich po jednej stronie drogi, w celu umożliwienia odśnieżenia dróg.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich