Domaszczyn, Długołęka: przebudowa dróg

10 czerwca podpisano dwie umowy z firmą AN-GREG Grzegorz Stiller:

  • Pierwszą na przebudowę drogi (ulica Leśna) wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w Domaszczynie – termin realizacji do 10 grudnia 2022 r.
  • Drugą na budowę ul. Słowackiego (dz. nr ew. 458) w obrębie miejscowości Długołęka, wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym – termin realizacji do 10 lutego 2023 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich