Dobroszów Oleśnicki: przebudowa drogi na ul. Czeskiej

31 maja została podpisana umowa z Panem Grzegorzem Stillerem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: AN-GREG Grzegorz Stiller, z siedzibą przy ulicy Gimnazjalnej 18, 55-220 Jelcz -Laskowice, na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi (ulica Czeska) wraz z budową chodnika na działkach 359, 367, 373 z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w miejscowości Dobroszów Oleśnicki, gm. Długołęka.

Przedmiot umowy obejmuje realizację następujących czynności w zakresie:

  • przebudowy drogi i budowy chodnika,
  • budowy sieci kanalizacji deszczowej
  • budowy kanału technologicznego.

Umowa realizowana będzie w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia, tj. od dnia 31.05.2022 r. do dnia 01.12.2022 r.

Przy podpisaniu umowy obecny był Radny Gminy Długołęka i sołtys Dobroszowa Oleśnickiego – Tomasz Maliga.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich