Dobre wieści dla Mirkowa

Odebraliśmy ul. Bławatną. Podpisaliśmy tym samym dokumenty potwierdzające zakończenie w tym miejscu prac. To niezwykle istotna inwestycja, ponieważ w przyszłości stanowić będzie ważny węzeł komunikacyjny ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. Co konkretnie udało się tutaj zrobić kanalizację sanitarną (przebudowa z miejscową budową od podstaw), nową konstrukcję nawierzchni, pobocza z kruszywa łamanego, chodniki i zjazdy do posesji, oznakowanie drogowe. Za inwestycję odpowiadała firma Berger Bau z Wrocławia.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich