Dobre informacje dla Ramiszowa

Podpisaliśmy umowę dotyczącą budowy fragmentu chodnika wzdłuż dz. nr 917/3, 167 wraz z przejściem dla pieszych.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 r. otrzymaliśmy dotację na zadanie w wysokości 170 868,80 zł. Całkowita wartość projektu to 233 700,00 zł.

Jest to pierwszy etap inwestycji realizowany w ramach dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi wzdłuż dz. nr ew. 917/3, 167 polegającej na budowie chodnika, przebudowie zjazdów, zarurowania rowu, budowie kanału technologicznego i oświetlenia przejścia dla pieszych.

Kolejny etap będzie realizowany wraz z budową kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu dokumentacji projektowej dla jej budowy, która jest w trakcie opracowywania.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich