Długołęka: remont drogi przy ul. Kopernika

19 lipca została podpisana umowa na remont drogi wewnętrznej tj. ul. Kopernika w miejscowości Długołęka.

Zakres przedmiotu umowy obejmować będzie:

 1. wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,
 2. wykonanie ław pod krawężniki i montaż krawężników betonowych,
 3. wykonanie ławy pod obrzeża betonowe i montaż obrzeży betonowych,
 4. wykonanie ścieku ulicznego z kostki betonowej na ławie betonowej,
 5. wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy, zjazdów i dojść,
 6. wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów i dojść z kostki betonowej,
 7. wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego,
 8. regulacja włazów, zaworów, skrzynek, pokryw studni wraz z wymianą
 9. wymiana istniejących wpustów deszczowych betonowych,
 10. wykonanie trawników,
 11. wykonanie oraz zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastępczego
 12. wykonanie w terenie oznakowania organizacji ruchu zastępczego zgodnie z zatwierdzonym projektem,

Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do 19 listopada 2022 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich