Długołęka: przebudowa ul. Wiejskiej

We wrześniu 2023 r. została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na rozbudowie odcinka drogi gminnej od ul. Wiejskiej do przejazdu kolejowego w Długołęce wraz z przebudową sieci teletechnicznych wraz z remontem odcinka ul. Wiejskiej.

Termin wykonania to lipiec 2024 r.

Prezentujemy wizualizację

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich