Długołęka: opracowanie projektu pod nową siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej

1 czerwca została podpisana umowa z ARCHIMMODICUS sp. z o.o. sp. Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu na wykonanie prac polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku w miejscowości Długołęka z przeznaczaniem na bibliotekę, dz. nr 165, obręb Długołęka.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich