Brzezia Łąka: umowa na adaptację budynku na potrzeby szkoły podstawowej

Podpisaliśmy umowę z firmą F.H.U.T.B. Ruwil Czarnecki Ireneusz na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul. Krótkiej 3 w Brzeziej Łące na potrzeby szkoły podstawowej.

Zakres prac:

  • roboty rozbiórkowe,
  • wykonanie nowych ścian działowych,
  • wykonanie wykładziny PCV wraz z warstwami wyrównawczymi na istniejącym podłożu,
  • osadzenie nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej,
  • wykonanie nowego węzła sanitarnego,
  • roboty malarskie,
  • roboty elektryczne w zakresie dostosowania instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń,
  • dostawa i montaż kompletnej pompy ciepła,
  • wykonanie instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w zakresie koniecznych zmian.

Termin zakończenia prac to koniec września 2023 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich