Bukowina: remont nawierzchni drogi

3 sierpnia 2023 r. w obecności radnej Joanny Janusz podpisaliśmy umowę z firmą AN-GREG Grzegorz Stiller na remont nawierzchni drogi w Bukowinie (na wys. posesji nr 20 do wysokości dz. nr ew. 75/5)

Zakres prac obejmuje:

  • wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych;
  • wymiana istniejącej nawierzchni tłuczniowo- gruntowej na nawierzchnię bitumiczną;
  • wykonanie pobocza z kruszywa łamanego;
  • wykonanie zjazdów i dojść do posesji z kruszywa łamanego;
  • wykonanie regulacji pionowych studzienek;
  • wykonanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;
  • wykonanie i uzgodnienie oznakowania drogowego docelowej organizacji ruchu.

Termin zakończenia prac to początek listopada 2023 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich