Bierzyce: Remont nawierzchni drogi

5 kwietnia podpisaliśmy umowę na remont nawierzchni drogi (dz. nr ew. 185) przy ul. Kasztanowej w Bierzycach, z odwodnieniem powierzchniowym wraz z włączeniem do drogi gminnej. Prace wykona firma- Usługi Transportowo-Sprzętowe Stanisław Cygan z Bykowa najpóźniej do 5 lipca br.

Zakres robót budowlanych to:

➡️ wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych,

➡️ wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i zjazdów,

➡️ wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów,

➡️ wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,

➡️ regulacja włazów, zaworów, skrzynek, pokryw studni wraz z ewentualną wymianą,

➡️ wykonanie remontu zjazdów,

➡️ wykonanie w terenie oznakowania organizacji ruchu zastępczego zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich