Kiełczów: sięgacze do remontu

Firma Wodromel rozpoczęła roboty budowlane czterech sięgaczy ul. Wilczyckiej – (działki o numerach 313/4; 313./7; 313/10; 264/17). Zakres prac obejmie: wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy i zjazdów, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, regulację włazów, zaworów, skrzynek, pokryw studni wraz z ewentualną wymianą, wykonanie oznakowania organizacji ruchu zastępczego i rzecz jasna docelowego. Umowa ma zostać zrealizowana do końca tego roku.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich