Herb Gminy Długołęka Trawa na tle lasu i nieba

PORTAL

Ochrona środowiska

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacje o prowadzonych postępowaniach i wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach dostępne są:

  1. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka w zakładce Ochrona Środowiska –Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod adresem https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/53-postepowania-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach?lang=PL
  2. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka w zakładce Ochrona Środowiska –Wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach pod adresem https://dlugoleka.bip.net.pl/kategorie/54-wydane-decyzje-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach?lang=PL
  3. W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod adresem: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+D%C5%82ugo%C5%82%C4%99ka
  4. W bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod adresem: http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich