Drukuj

Gospodarowanie odpadami


EcoHarmonogram


Zobacz film instruktażowy

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Płatności należy wnosić w kwartalnych terminach do: 15 stycznia,15 kwietnia, 15 lipca i 15 października w kasie urzędu gminy, u sołtysów, bądź przelewem na indywidualny rachunek bankowy.


Wpłata winna być dokonywana w wysokości zadeklarowanej przez osobę składającą deklarację (wzory dostępne w zakładce deklaracje).


Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 19 zł brutto.

PSZOK


PSZOK w naszej gminie zlokalizowany jest pod adresem:

ul. Komunalna 1
Bielawa
55-093 Kiełczów

Godziny otwarcia:
czwartek 11:00 – 17:00
sobota 8:00 – 15:00


Do PSZOK można dostarczyć:

 • opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe i opakowania szklane;
 • odpady zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa);
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki;
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • tusze do drukarek i tonery;
 • płyty CD;
 • pojemniki po aerozolach nie wykonane z aluminium;
 • niewielkie ilości gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe.


Powyższe odpady przyjmowane będą w każdej ilości za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będzie można oddać nieodpłatnie w ilości do 300 kg rocznie od złożonej deklaracji. Powyżej tej ilości pobierane będą opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym w PSZOKu. Odpady do punktu należy przewieźć własnym środkiem transportu.


PSZOK prowadzony jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie przy ul. Wilczyckiej 14.


Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PSZOK-u  podane są na stronie Zakładu Usług Komunalnych w Kiełczowie.


Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogramy (link do BIP)


Kompostowniki

Wniosek o użyczenie kompostownika

Kompostownik w ogrodzie, czyli jak racjonalnie wykorzystać odpady zielone:

Kompost jest to nawóz organiczny, powstający w wyniku rozkładu materii organicznej przez mikroorganizmy przy udziale tlenu. W wyniku tlenowego rozkładu biomasy powstaje materiał bogaty

 w łatwo przyswajalny azot, potas i fosfor, stanowiący nawóz dla roślin, zwany potocznie humusem. Można go wykorzystywać bez ograniczeń ilościowych do nawożenia gleby, poprawy jej urodzajności oraz pozytywnie wpływa na żyzność.

W ogrodach domowych proces kompostowania może być przeprowadzony w pryzmie kompostowej lub kompostowniku. Na cały proces kompostowania ma wpływ wiele czynników, m.in. jakość kompostowanych odpadów zielonych, temperatura kompostowania, wilgotność, dostępność tlenu oraz ilość mikroorganizmów. Sam proces kompostowania jest procesem, który polega na przetwarzaniu materii organicznej w obiegu zamkniętym – naturalna materia organiczna, w wyniku procesów rozkładu, trafia ponownie do gleby, wzbogacając ją.

Kompost w gospodarstwie domowym można wytwarzać z odpadów organicznych z ogrodu oraz domu, takich jak: skoszona trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, drobne gałęzie, kora, trociny, opadłe owoce, kwiaty, odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego. Proces kompostowania może zostać zaburzony poprzez kompostowanie resztek potraw zawierających znaczne ilości tłuszczy, kości, mięs, chwastów z nasionami. Nie bez znaczenia jest również kwestia ustawienia kompostownika. Ustawienie kompostownika na podłożu przepuszczalnym spowoduje dostęp do kompostu dżdżownicom i mikroorganizmom glebowym oraz umożliwi swobodny odpływ nadmiaru wody. Proces kompostowania można usprawnić dodając

do kompostownika materiał różnorodny – suchy oraz mokry. Szybciej procesom rozkładu ulega także materiał rozdrobniony. Należy również pamiętać, aby kompost miał odpowiednią wilgotność – zbyt mała wilgotność spowoduje zahamowanie procesu, natomiast zbyt duże namoczenie kompostu może doprowadzić do rozpoczęcia procesów beztlenowych, które zachodzą znacznie dłużej. Rozpoczęcie przygody

z kompostowaniem jest proste – pierwszą warstwę kompostu stanowić powinny drobne gałązki, które będą pełnić funkcję drenującą. Następnie materiał powinien być układany warstwami.

Pozyskiwanie kompostu jest działaniem nieskomplikowanym i nie wymagającym dużego nakładu energii, a niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków dla środowiska. Gmina Długołęka, wspierając tak pozytywne działania, prowadzi program użyczenia kompostowników, do skorzystania z którego zachęcamy wszystkich Mieszkańców.

Zużyte leki

Miejsce ustawienia pojemników na przeterminowane leki:

1Apteka „WIOSENNA”
mgr Maria Wasilewska
ul. Lipowa 49/1, Borowa
55-093 Kiełczów
71/315-71-53
2Apteka „NOWA”
mgr Ewa Wrocławska
ul. Broniewskiego 1,
Długołęka, 55-095 Mirków
71/315-26-83
3Apteka „Kiełczowska”
mgr Grażyna Cabaj
mgr Agnieszka Cabaj
ul. Wilczycka 14,
55-093 Kiełczów
71/398-80-62
4Flos Pharma Sp. z o.o.
Punkt Apteczny „Słoneczny”
ul. Trzebnicka 26, Szczodre
55-095 Mirków
71/399-84-70
5Apteka leków gotowych „MAGNOLIA”
Małgorzata Kozak
ul. Milicka 16/2, Łozina
55-095 Mirków
71/315-48-42
6„MM” Bartłomiej Mucha
Punkt Apteczny „Kasztanek”
ul. Krótka 3, Brzezia Łąka
55-093 Kiełczów
71/399-20-14
7Apteka w Siedlcu
mgr Witold Darmoros
ul. Osiedlowa 1
55-095 Siedlec
71/314-03-95
8Apteka Zdrowa
Kiełczów, Zdrowa 3
55-093 Kiełczów
71/307-00-08


Azbest

W przygotowaniu kolejny nabór!

Program usuwania azbestu w Gminie Długołęka

Informujemy, że Gmina prowadzi program dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Długołęka. Akcja realizowana jest od kilku lat.
Osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, zalegającego na posesji, prosimy o składanie deklaracji w biurze podawczym Urzędu Gminy w Długołęce.
We wniosku należy podać m. in.: dane dotyczące właściciela nieruchomości, nr działki, na której znajduje się nieruchomość, szacunkowej ilości azbestu oraz dane kontaktowe.
Wzory deklaracji (wraz z załącznikiem) przystąpienia do programu można pobrać w UG Długołęka oraz z poniższego linku:
DEKLARACJA wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest


Poinformujemy o kolejnym terminie naboru. W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości Gmina Długołęka złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na ten cel. Informujemy, iż demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy jest bezpłatna (koszty w 85% pokrywa WFOŚiGW, a w 15% gmina). Należy jednak pamiętać, że z dotacji nie jest pokrywany koszt nowego pokrycia dachowego.
Jednocześnie informujemy, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja programu uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej dotacji ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW we Wrocławiu.


Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Długołęka w pokoju 123 lub pod nr tel. 713230271


Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub w terminie 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nowa deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Do właściwych deklaracji kierować będą Państwa niżej zamieszczone linki:

Aktualności

Rodzina i zdrowie
Dyżur eksperta ZUS
Data publikacji: 27.07.2021r.

Dyżur eksperta ZUS

4 sierpnia, w godz. 10.30-13.30, w Urzędzie Gminy Długołęka odbędzie się kolejny dyżur eksperta ZUS, który pomoże w złożeniu wniosku o świadczenie Dobry Start...

Z życia gminy
Dożynki gminne tuż, tuż
Data publikacji: 27.07.2021r.

Dożynki gminne tuż, tuż

Drodzy mieszkańcy! Miło nam poinformować, że gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Długołęka będzie Domaszczyn. Zapraszamy Was do dwudniowej zabawy w ostatni weekend sierpnia....

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich