Sarny (Ukraina)

Początek formalnej współpracy z partnerem ukraińskim sięga grudnia 2001 roku, kiedy to podpisano list intencyjny, w w sprawie nawiązania współpracy m.in. w sferze kultury, oświaty, turystyki i gospodarki. 19 września 2004 roku, podczas oficjalnej wizyty delegacji ukraińskiej w Długołęce, władze obu regionów, podpisały umowę o współpracy.

Jej celem jest:

 • nawiązanie do istniejącego przez setki lat, polskiej i ukraińskiej historii, przyjaznego współistnienia
 • umocnienie wzajemnych więzów przyjaźni
 • wzajemne wspieranie rozwoju.


Zgodnie z założeniami umowy, współpraca Stron oraz wymiana doświadczeń obejmuje w szczególności:

 1. wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania i rozwoju samorządu lokalnego, w tym organizację spotkań i szkoleń dla delegacji władz
  i pracowników związanych z różnymi organami władzy samorządowej;
 2. kontakty między mieszkańcami obu regionów, w tym wymianę młodzieży, wspieranie kontaktów między szkołami i pozaszkolnymi instytucjami edukacyjnymi oraz wzajemne wspieranie się Stron w związku z realizacją wspólnych projektów naukowych;
 3. popieranie kontaktów i współpraca między instytucjami działającymiw sferze kultury m.in. poprzez wymianę artystyczną, uczestnictwo w festiwalach i innych uroczystościach kulturalnych oraz organizację wspólnych szkoleń i warsztatów dla pracowników sfery kultury;
 4. popieranie kontaktów pomiędzy organizacjami i związkami sportowymi, w tym realizację programu wymiany sportowców, szkoleniowców i trenerów oraz wspólne uczestnictwo w imprezach sportowych;
 5. wymianę doświadczeń w dziedzinie służby zdrowia;
 6. wymianę doświadczeń w dziedzinie ochrony środowiska;
 7. wymianę doświadczeń w dziedzinie polityki społecznej,  szczególnie dotyczących rozwoju rynku pracy;
 8. wspieranie działań ukierunkowanych na umożliwienie udziału w imprezach handlowych i wystawienniczych w celu ułatwienia współpracy gospodarczej.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich