Drukuj

Kuźnia wiedzy – MRG

Projekt pt. Kuźnia wiedzy i aktywizacja młodzieży z obszarów wiejskich (partnerów KSOW) w ramach działalności młodzieżowych rad gmin.

Program: schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022

Całkowita wartość dofinansowania: 39 426,00 zł

Opis projektu:

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na terenie Gminy Długołęka oraz Gminy Tarnowo Podgórne w okresie sierpień – październik 2022 r. poprzez udział w warsztatowym wyjeździe studyjnym.

W ramach projektu planuje się 3 dniowy wyjazd studyjny do Partnera KSOW – Gmina Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie). W ramach wyjazdu studyjnego Młodzieżowa Rada Gminy Długołęka  (22 osoby) oraz przedstawiciele Parafii pw. św. Michała Archanioła w Długołęce (5 osób) odbędzie następujące warsztaty pod opieką 3 opiekunów:

  • Warsztaty z budowania umiejętności liderskich i podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich (6 h lekcyjnych);
  • Prawno-organizacyjne podstawy działania młodzieżowej rady w kontekście podejmowania działań na rzecz zwiększenia aktywności na obszarach wiejskich (8 h lekcyjnych);
  • Jak prowadzić diagnozę potrzeb i planować działania na rzecz społeczności lokalnej (4 h lekcyjne);
  • Praca metodą projektu na rzecz podejmowania inicjatyw na obszarach wiejskich (4 h lekcyjne).

Dodatkowo w ramach wyjazdu planuje się zwiedzanie Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie; Pałacu w Jankowicach oraz Tarnowskie Termy. Celem jest zapoznaje się z atrakcjami Gminy Tarnowo Podgórne oraz wymiana doświadczeń w zakresie aktywizacji młodzieży.

Warsztaty skierowane będą do MRG Długołęka;  MRG Tarnowo Podgórne oraz przedstawicieli  Parafii pw. św. Michała Archanioła w Długołęce. Na zakończenie projektu zostanie opracowany folder „Atrakcje turystyczne Gminy Długołęka – okiem młodzieży” nakład 1 tys. szt. – efekt ukazujący aktywizację naszej młodzieży.  Stworzenie folderu poprzedzi spotkanie dotyczące opracowania folderu. Celem spotkania jest omówienie wiedzy zdobytej podczas wyjazdu oraz wymiana doświadczeń. Spotkanie odbędzie się po wyjeździe studyjnym.

Efektem realizacji projektu będzie przeszkolenie młodzieży oraz wydanie folderu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022

Od lewej: flaga Unii Europejskiej, logo KSOW, logo PROW

Aktualności

Nie zostały dodane żadne kategorie.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich