Cyfrowa Gmina

Projekt pt. „Cyfrowa Gmina

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Całkowita wartość projektu: 115 528,98 zł

Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Opis projektu:

W ramach przyznanej Gminie Długołęka dotacji na rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, planuje się refundację poniesionych środków na zakup sprzętu komputerowego, a także zakup specjalistycznego oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przyznana dotacja pozwoli na zrefundowanie 100% poniesionych kosztów na ww. sprzęt komputerowy oraz 78,97% poniesionych kosztów na ww. oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo. Dodatkowo Gmina Długołęka w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu przeprowadzi diagnozę cyberbezpieczeństwa. Dzięki powyższemu znacznie poprawi się stopień rozwoju cyfrowego oraz poziom cyberbezpieczeństwa publicznej instytucji, jaką jest Urząd Gminy Długołęka.

Dodatkowe informacje:

Zadanie sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Baner Programu Cyfrowa Gmina. Na zdjęciu po lewej mapa Polski, po prawej nazwa Programu Cyfrowa Gmina wraz z logotypami.