Przejścia dla pieszych w Ramiszowie

Projekt pt. „Budowa chodnika/ utwardzonego pobocza wzdłuż dz. nr 917/3, 167 w miejscowości Ramiszów, gm. Długołęka” w ramach którego planuje się wykonanie przejścia dla pieszych

Fundusz: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021r.

Wartość całkowita projektu: 234 488,64 zł

Dofinansowanie: 170 868,80 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa doświetlonego przejścia dla pieszych w Ramiszowie w celu umożliwienia przeprawy przez jezdnię dla pieszych i umożliwienia ruchu pieszych po zaprojektowanych jednostronnych chodnikach po obu stronach jezdni zgodnie z „Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych” oraz Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych”.

Dodatkowe informacje

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego.

Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich