Poznaj Polskę

Program: Poznaj Polskę

Wartość całkowita projektu: 207 142,00 zł

Dofinansowanie: 130 007,80 zł

Opis projektu

W dniu 28 kwietnia 2022r. na mocy porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/759 o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę’ zawartego pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Edukacji i Nauki a gminą Długołęka, przystąpiliśmy do realizacji projektu w szkołach.

Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 130.007,80 zł w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Długołęka, przygotowywane i realizowane będą w trakcie roku 2022 wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Otrzymana dotacja, zgodnie z treścią porozumienia, stanowi nie więcej niż 80% kosztów zadania.

Organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” to zadanie skierowane do Dyrektorów placówek oświatowych, natomiast w celu realizacji porozumienia, w imieniu gminy Długołęka, działa Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Jednostek Oświatowych w Długołęce. Termin realizacji zadania: 24.06.2022r.

Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki. Herb Rzeczpospolitej Polskiej
Logo Programu Poznaj Polskę - Lupa czerwono-szara w czerowno-szarym kole.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich