Mieszkanie chronione w Łosicach

Projekt pt. „Remont lokalu mieszkalnego położonego w Łosicach, w wyniku którego zostanie zmodernizowany jeden lokal mieszkalny pozostający w mieszkaniowym zasobie gminy o łącznej powierzchni użytkowej 35,70 m2

Fundusz: Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami z budżetu państwa

Wartość całkowita projektu: 139 739,72 zł

Dofinansowanie: 57 797,55 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest remont lokalu mieszkalnego położonego w Łosicach, w wyniku którego zostanie zmodernizowany jeden lokal mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 35,70 m2 na potrzeby stworzenia w jego ramach mieszkania chronionego.

Zakres realizacji projektu uwzględnia wykonanie takich prac, jak:

  • prace rozbiórkowe wewnątrz lokalu,                      
  • instalacje sanitarne,                
  • instalacje elektryczne,                         
  • wykończenie wnętrz lokalu wraz z ich wyposażeniem (w: wannę lub kabinę natryskową – w łazience, umywalkę – w łazience, miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie, zlewozmywak, czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną),
  • prace w ramach elewacji i dachu.               

Dodatkowe informacje

Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z budżetu państwa.

Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich