Klub Seniora w Bykowie, edycja 2020

Projekt pt. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania istniejącego Gminnego „Klubu Senior+” w Bykowie

Wartość całkowita projektu: 124 563,76 zł

Dofinansowanie: 24 000,00 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania istniejącego Gminnego „Klubu Senior+” w Bykowie na terenie gminy Długołęka w celu przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu społecznemu starszych mieszkańców gminy (60+) oraz ich integracji i aktywizacji, poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.

Dodatkowe informacje

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Logo Programu Senior +

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich