„Klub Senior +” w Bykowie, edycja 2021

Projekt pt. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”, ul.Ogrodowa 2, Byków, 55-095 Mirków

Program: Program Wieloletni „SENIOR +” na lata 2021 – 2025. Edycja 2021. Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/ Klubu „Senior+”

Wartość całkowita projektu: 190 359,93 zł

Dofinansowanie: 32 040,00 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania istniejącego Gminnego „Klubu Senior+” w Bykowie na terenie gminy Długołęka w celu przeciwdziałania izolacji i wykluczeniu społecznemu starszych mieszkańców gminy (60+) oraz ich integracji i aktywizacji, poprzez tworzenie więzi społecznych oraz aktywne zagospodarowanie czasu wolnego.

Dodatkowe informacje

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Logo Programu Senior +

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich