Cyfryzacja Senior+

Projekt pt. „Doposażenie Gminnego „Klubu Senior+” w Bykowie w sprzęt służący podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnieniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych seniorów.”

Program: konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.)

Wartość całkowita projektu: 19 680,00 zł

Dofinansowanie: 19 680,00 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i jego skutkom wśród osób starszych poprzez doposażenie Gminnego „Klubu Senior+” w Bykowie w 10 sztuk komputerów przenośnych typu laptop, służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnieniu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych seniorów.

Dodatkowe informacje

Projekt finansowany ze środków Ministra Cyfryzacji.

Flaga i Godło Rzeczpospolitej Polskiej
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich