Bieżące informacje

  1. Zarządzenie nr 88/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki w 2023 roku.

2. Zarządzenie nr 89/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 marca 2023 w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagajacej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku

3. Zarządzenie nr 90/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Długołęka w 2023 r.

4. Zarządzenie nr 94/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku

5. Zarządzenie nr 97/2023 Wójta Gminy Długołęka z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.

6. Projekt w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

7. Uchwała nr LXII/693/23 Rady Gminy Długołęka z dnia 19 października 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich