Trzecia edycja Kart Aglomeracyjnych
Kategoria: Z życia gminy
Data publikacji: 22.02.2024r.
Drukuj

Trzecia edycja Kart Aglomeracyjnych

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy dystrybucję Kart Aglomeracyjnych.

Karty są do odbioru w Wydziale Współpracy i Promocji – pokój nr 127 w urzędzie gminy.

Zasady przyznawania Kart Aglomeracyjnych w gminie Długołęka

  • Kartę Aglomeracyjną może odebrać pełnoletni mieszkaniec gminy Długołęka (za osoby niepełnoletnie kartę może odebrać rodzic lub opiekun prawny)
  • Przy odbiorze kart należy wypełnić Wniosek o przyznanie Karty Aglomeracyjnej

Użytkownikiem programu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca stały lub czasowy adres zameldowania w gminie, która została objęta programem albo dziecko pozostające pod opieką prawną użytkownika.

Każda Karta zapewnia użytkownikowi uprawnienie do jednorazowego skorzystania z oferty każdego z partnerów programu, określonej w porozumieniu w sprawie realizacji programu Karta Aglomeracyjna zawartym pomiędzy organizatorem a danym partnerem.

Lista partnerów oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://aglomeracja.wroclaw.pl/aglomeracja-wroclawska/karta-aglomeracyjna

Karta upoważnia do skorzystania z 50-procentowej zniżki w:

oraz w pięciu nowych miejscach:

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich