Drukuj

Nawet w izolacji nie jesteś sam

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych


Izolacja domowa związana z epidemią koronawirusa to wyjątkowa sytuacja, której większość z nas nigdy wcześniej nie doświadczyła.
Ten trudny czas może być szczególnie obciążający i wymagający dla osób, które zmagają się z uzależnieniem swoim lub bliskich osób, zwłaszcza, jeżeli nie mogą skorzystać z dostępnego do tej pory wsparcia. Dlatego bardzo ważne jest, aby w tym okresie w sposób wyjątkowy obserwować samopoczucie swoje, czy osób bliskich, a w razie jego pogorszenia zwrócić się po specjalistyczną pomoc.
Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami większość instytucji oraz organizacji pomocowych oferuje swoje wsparcie w formie telefonicznej bądź online.

Jeśli poczujesz pogorszenie stanu psychicznego, skorzystaj z POMOCY:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długołęce
nadal wspiera osoby zmagające się z uzależnieniem i współuzależnieniem – dla każdego, kto zmaga się z tym problemem zapewnia bezpłatne wsparcie w PUNKCIE KONSULTACYJNYM (działa online za pomocą Skype). Osoby chcące skorzystać z pomocy psychologicznej prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerami:

  • Robert Dechnik tel. 606 753 457
  • Agata Świst tel. 609 477 247


2) W sprawach organizacyjno – formalnych GKRPA – Przewodnicząca komisji
Barbara Sułek – tel. 607 308 797

2) SPOTKANIA AA i AN skontaktuj się ze swoją dotychczasową grupą,
większość mityngów również organizowana jest w formie online.

3) Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej SALUS w Długołęce ul.
Jarzębinowa 7 część usług oferuje w formie online, tel. 789 027 125 (rejestracja)

4) OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

  • telefon zaufania dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzony przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii tel. 800 199 990 (czynny codziennie 16-21),
  • telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP tel. 801 889 880 (czynny codziennie 17-22),
  • telefon zaufania dla osób w kryzysie psychicznym prowadzony w ramach
  • Narodowego Programu Zdrowia przez Fundację ITAKA – Linia wsparcia 800 70 2222 (całodobowo).


TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY TEL. 116 111 –
całodobowy, anonimowy, bezpłatny

W nagłych, niebezpiecznych sytuacjach – POLICJA tel. 112 LUB 997

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce – tel. 71 315 20 50, 71 315 20 60,

Aktualności

Z życia gminy
Dystrybucja węgla
Data publikacji: 23.11.2022r.

Dystrybucja węgla

Od 15 listopada istnieje możliwość złożenia wniosku o zakup preferencyjny węgla. W dniu 21 listopada Wójt Wojciech Błoński w imieniu gminy podpisał umowę z Polską Grupą Górniczą S.A....

Konkursy
Konkurs dla szkół podstawowych
Data publikacji: 29.11.2022r.

Konkurs dla szkół podstawowych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło konkurs plastyczny pn. ”My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”....

Z życia gminy
Z miłości do gołębi
Data publikacji: 28.11.2022r.

Z miłości do gołębi

Tradycyjnie już wręczeniem nagród podsumowali rok członkowie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z oddziału Długołęka-Wrocław. Spotkanie 18 listopada w świetlicy wiejskiej w...

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 22.11.2022r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie wsi Kamień - MPZP Kamień III - teren...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich