Uchwała nr XXXV/390/21
Kategoria:
Data publikacji: 04.10.2021r.
Drukuj

Uchwała nr XXXV/390/21

Uchwała Nr XXXV/390/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 23 września 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Długołęka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich