Gminny program dofinansowań do likwidacji „kopciucha”

Podstawa prawna.

Uchwała Nr XXIX/341/21 Rady Gminy Długołęka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zadania polegające na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwach węglowych lub biomasie na terenie Gminy Długołęka.

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=11979

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=12082

Dla kogo?

Właściciel nieruchomości, współwłaściciel nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa – tylko dla budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych oddanych do użytkowania.

Od kiedy kwalifikacja kosztów?

Od momentu podpisania umowy z gminą (po złożonym wniosku).

Uwaga! Inwestycje zrealizowane nie są brane pod uwagę.

Na co?

Wymiana wszystkich źródeł ciepła opartych na paliwach węglowych i drewnie tj. bezklasowego „kopciucha”, kominka, kozy, pieca kaflowego zlokalizowanych na nieruchomości na nowoczesne źródła ciepła tj. kocioł gazowy, kocioł na biomasę – pellet, pompa ciepła, urządzenie elektryczny.

Ile można otrzymać dofinansowania?

Budynek jednorodzinny – 5000 zł,

Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym – 3000 zł,

Jak się ubiegać?

Po ogłoszeniu naboru w danym roku należy złożyć wniosek. Stosowny wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji. Wnioski będą udostępnione na stronie internetowej BIP i w biurze podawczym urzędu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie przygotowana umowa dotacji.

Jakie wymagania trzeba spełnić?

Zlikwidować stare wysokoemisyjne ogrzewanie oparte na paliwie stałym (bezklasowy kocioł c.o., kominek, koza, piec kaflowy) w szczególnych przypadkach wystarczy odłączenie od przewodu kominowego lub dostosowanie do 5 klasy/ecoprojekt, rozliczyć inwestycje (przedstawić fakturę i inne dokumenty po inwestycji),

Ważne! nie ma kryterium dochodowego.

Procedura przyznani dotacji.

 1. Złożenie wniosku.
 2. Wizja lokalna potwierdzająca stare źródło ciepła (protokół zdjęcia).
 3. Przesłanie informacji o przyznaniu dofinansowania i terminie podpisania umowy.
 4. Realizacja zadania przez właściciela.
 5. Rozliczeni zadania (przedstawienie faktur /rachunków oświadczeń, pozwoleń itp.).
 6. Wizja potwierdzająca montaż nowego urządzenia.
 7. Przekazanie dotacji.
 8. Zachowanie trwałości przynajmniej przez 5 lat (dopuszczamy możliwość kontroli nieruchomości). 

Dodatkowe możliwości dofinansowań.

Dofinansowanie z gminy można łączyć z innymi programami: 

 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program priorytetowy „Czyste powietrze”  
 2. Powiat Wrocławski dotacje celowe w na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  
 • Ulga termomodernizacyjna – Ulga podatkowa, dzięki której można w rocznej deklaracji PIT odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na termomodernizację swojego domu w tym również na wymianę urządzenia grzewczego.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich