Nieruchomości Gminne

Zarządzenie Nr 411/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnych, obejmujących części działek nr 258, obręb wsi Brzezia Łąka i nr 78/5, obręb Łozina (data publikacji: 06.12.2022)

Zarządzenie Nr 410/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 332/2, obręb wsi Długołęka: https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=14491

Zarządzenie Nr 359/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 października 2022 r. w sprawie oddania w najem w trybie bezprzetargowym części zabudowanej nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 391, ob. Siedlec. (data publikacji: 28.10.2022)

Zarządzenie Nr 355/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 25 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie wsi Siedlec. (data publikacji: 25.10.2022)

Zarządzenie Nr 344/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Długołęka oraz będących. (data publikacji: 10.10.2022)

Zarządzenie Nr 340/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 4 października 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, obejmującej działkę nr 53/2, obręb wsi Bąków. (data publikacji: 5.10.2022)

Zarządzenie Nr 309/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5.09.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 470/9, obręb Kiełczów (data publikacji 5.09.2022)

Zarządzenie Nr 310/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5.09.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, obejmującej część działki nr 98, obręb Wilczyce (data publikacji: 5.09.2022)

Zarządzenie Nr 276/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działka położona w obrębie wsi Bierzyce (data publikacji: 3.08.2022)

Zarządzenie Nr 275/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, działka położona w obrębie wsi Wilczyce (data publikacji: 3.08.2022)

Zarządzenie Nr 271/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Długołęka na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie- Jeziornie (data publikacji: 28.07.2022)

Zarządzenie Nr 266/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem na czas nieoznaczony części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Długołęka. (data publikacji: 26.07.2022)

Zarządzenie Nr 243/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę działki nr 250/16, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Borowa (data publikacji: 14.07.2022)

Zarządzenie Nr 228/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie wsi Kamień (data publikacji: 7.07.2022)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 6 lipca 2022 r. NR 227/2022 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako działka nr 40/3, obręb wsi Piecowice. (data publikacji: 6.07.2022)

ZARZĄDZENIE NR 217/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 czerwca 2022 r.w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka. (data publikacji: 29.06.2022)

Zarządzenie Nr 205/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, oznaczonej jako działka nr 136/1, obręb wsi Januszkowice. (data publikacji: 21.06.2022)

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 27 maja 2022 r. nr 181/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za dzierżawę działki nr 250/16, stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Borowa – WYNIKI. (data publikacji: 21.06.2022)

ZARZĄDZENIE NR 204/2022 WÓJTA GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka, położonej w obrębie wsi Mirków. (data publikacji: 21.06.2022)

Wyniki konkursu ofert na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z dwoma kortami tenisowymi, zlokalizowanej w Długołęce, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowej działalności sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej. (data publikacji: 15.06.2022)

Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie wsi Piecowice (data publikacji: 3.06.2022)

Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, pozostającej w użytkowaniu wieczystym gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w najem, położonej w obrębie wsi Szczodre.

Zarządzenie Nr 80/2022 Wójta Gminy Długołęka z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Długołęka przeznaczonej do oddania w najem, położonej w obrębie wsi Siedlec.

Zarządzenie nr 29/2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Długołęka, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 18 miesięcy (treść w załączniku poniżej).

Zarządzenie nr 30/2022 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu części nieruchomości, stanowiących własność gminy Długołęka, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym (treść w załączniku poniżej).

Zarządzenie nr 25/2022 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 114/8 obręb Domaszczyn.

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13212

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13214

https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=13213

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich