MPZP Piecowice II – wyłożenie projektu do wglądu

Aktualnie trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI PIECOWICE – MPZP PIECOWICE II.
Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie:
https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=14370 bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Długołęce w dniach od 4.11.2022 r. do 07.12.2022 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07.12.2022 r. o godz. 16:00. Uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko można składać do dnia 09.01.2023 r.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich