III Oczyszczalnia Ścieków

Wskazana zakładka dotyczy tematu budowy III Oczyszczalni Ścieków na terenie gminy Długołęka oraz podjętych do tej pory w tej kwestii działań. Zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami z dnia 4 marca 2020 r. podczas spotkania w świetlicy wiejskiej w Piecowicach, w tym miejscu prezentować będziemy wszystkie możliwe do publicznej publikacji dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy. Na początek załączamy materiały, przedstawione podczas spotkania z mieszkańcami.

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich