Categories for Aktualności

Twój e-PIT to usługa dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych.

23 lutego, 2021

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Długołęka dla terenu położonego w obrębie Wilczyce, o nazwie STUDIUM WILCZYCE II.

17 lutego, 2021

Rozlicz PIT w Długołęce – to do Ciebie wróci. Dlaczego rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania jest tak ważne?

16 lutego, 2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Mirków.

11 lutego, 2021

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszamy 14 lutego o godz. 16 na wieczór walentynkowy online.

10 lutego, 2021

Wystartował cykl bezpłatnych webinarów „Biznes bez barier”, których organizatorem jest Wrocławski Park Technologiczny.

10 lutego, 2021

Rusza nabór do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Długołęka w 2021 r.”.

9 lutego, 2021

W związku z wystąpieniem opadów śniegu, pamiętajmy o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli (leży to w gestii właścicieli i zarządców nieruchomości).

9 lutego, 2021

Do 9 lutego trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

8 lutego, 2021

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wrocławiu przypomina o wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N8, której epizodyczne wystąpienia pojawiają się na terenie kraju oraz konieczności zachowania środków ostrożności wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

1 lutego, 2021