Author Archives for Krzysztof

Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakować po nawozach i typu Big Bag”

28 maja, 2020 8:12 pm Published by Możliwość komentowania Usuwanie odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakować po nawozach i typu Big Bag” została wyłączona

Gmina Długołęka planuje wdrożenie na swoim terenie systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Działania zaplanowane na 2020 rok są działaniami pilotażowymi na terenie gminy.


Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca nielegalnych wysypisk śmieci obręb Ramiszów-Pasikurowice

28 maja, 2020 7:41 pm Published by Możliwość komentowania Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca nielegalnych wysypisk śmieci obręb Ramiszów-Pasikurowice została wyłączona

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca nielegalnych wysypisk śmieci obręb Ramiszów-Pasikurowice Odpowiedź na interpelację


Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca Szkoły Podstawowej im.Kazimierza Górskiego w Łozinie

28 maja, 2020 7:39 pm Published by Możliwość komentowania Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca Szkoły Podstawowej im.Kazimierza Górskiego w Łozinie została wyłączona

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca Szkoły Podstawowej im.Kazimierza Górskiego w Łozinie Odp. na interpelację radnego P. Poroszewskiego dot. szkoły w Łozinie


Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca niewłaściwego wykonania prac budowlanych w OSP Łozina

28 maja, 2020 7:36 pm Published by Możliwość komentowania Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca niewłaściwego wykonania prac budowlanych w OSP Łozina została wyłączona

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 26.05.2020 r. dotycząca niewłaściwego wykonania prac budowlanych w OSP Łozina


Zapytanie radnego Krzysztofa Karczewskiego w sprawie podjęcia czynności urzędowych na skutek zgłoszenia w dniu 27 kwietnia 2020 roku fatalnego stanu związanego z zanieczyszczeniem i gromadzeniem odpadów w rowach przydrożnych i na działkach w miejscowościach Ramiszów, Pasikurowice

22 maja, 2020 1:37 pm Published by Możliwość komentowania Zapytanie radnego Krzysztofa Karczewskiego w sprawie podjęcia czynności urzędowych na skutek zgłoszenia w dniu 27 kwietnia 2020 roku fatalnego stanu związanego z zanieczyszczeniem i gromadzeniem odpadów w rowach przydrożnych i na działkach w miejscowościach Ramiszów, Pasikurowice została wyłączona

Zapytanie radnego Krzysztofa Karczewskiego w sprawie podjęcia czynności urzędowych na skutek zgłoszenia w dniu 27 kwietnia 2020 roku fatalnego stanu związanego z zanieczyszczeniem i gromadzeniem odpadów w rowach przydrożnych i na działkach w miejscowościach Ramiszów, Pasikurowice