Autor: Edyta Zych-Misztal

Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w obrębie wsi Długołęka - MPZP DŁUGOŁĘKA XXI, w obrębie wsi Śliwice - MPZP ŚLIWICE VI, dla terenu w obrębie...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI PIECOWICE - MPZP PIECOWICE...

Wyjazd na seniorów do Centrum Historii Zajezdnia!

Wyjazd na seniorów do Centrum Historii Zajezdnia!

Wójt Gminy Długołęka serdecznie zaprasza chętnych seniorów do udziału w projekcie realizowanym wraz ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska na wyjazd do Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, którego celem jest zwiedzanie z...

Ogólnopolski konkurs SENIOR W RUCHU

Ogólnopolski konkurs SENIOR W RUCHU

Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora, organizator Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora zaprasza samorządy, organizacje, firmy i seniorów indywidualnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. "SENIOR W...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wznowieniu z urzędu postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22 z dnia 30 maja 2022 r., sprostowaną postanowieniem Nr I-P-17/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., w...

Inne aktualności

Obwieszczenia
Obwieszczenie
Data publikacji: 14.06.2024r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie ws. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich