Autor: Edyta Zych-Misztal

Obwieszczenie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w obrębie wsi Długołęka - MPZP DŁUGOŁĘKA XXI, w obrębie wsi Śliwice - MPZP ŚLIWICE VI, dla terenu w obrębie...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU W OBRĘBIE WSI PIECOWICE - MPZP PIECOWICE...

Wyjazd na seniorów do Centrum Historii Zajezdnia!

Wyjazd na seniorów do Centrum Historii Zajezdnia!

Wójt Gminy Długołęka serdecznie zaprasza chętnych seniorów do udziału w projekcie realizowanym wraz ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Wrocławska na wyjazd do Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, którego celem jest zwiedzanie z...

Ogólnopolski konkurs SENIOR W RUCHU

Ogólnopolski konkurs SENIOR W RUCHU

Stowarzyszenie MANKO - Głos Seniora, organizator Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora zaprasza samorządy, organizacje, firmy i seniorów indywidualnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. "SENIOR W...

Inne aktualności

Pozostałe
W Brzeziej Łące lała się krew!
Data publikacji: 25.01.2023r.

W Brzeziej Łące lała się krew!

W poniedziałek, 23 stycznia 2023  r. w świetlicy wiejskiej w Brzeziej Łące lała się krew - w szczytnym celu, podczas 15. akcji oddawania krwi organizowanej przez gminny Klub HDK, we...

Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich projekt Unii Europejskiej, gdzie umieszczone są flaga Polska, Flaga Unijna, Herb Długołęki, Logo Funduszy Europejskich