Archiwum aktualności RSS

Rozlicz PIT w Długołęce – to do Ciebie wróci. Dlaczego rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania jest tak ważne?

16 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.02.2021 r. dot. rewitalizacji alei drzew owocowych w miejscowości Kątna.

16 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.02.2021 r. dot. wycinki drzew przy budowie drogi 201 Kątna.

16 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.02.2021 r.o udzielenie informacji jakie działania podjął Urząd Gminy Długołęka w sprawie podtopień we wsi Kątna.

16 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 01.02.2021 r. o udzielenie informacji na kogo wniosek została zmieniona powierzchnia dz.nr 59/1 we wsi Kątna.

16 lutego, 2021

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Długołęka z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do zaopiniowania złożonych wniosków w II konkursie na finansowanie rozwoju sportu na obszarez Gminy Długołęka w 2021 roku.

16 lutego, 2021