Archiwum aktualności RSS

Siedlec, dz. 91/1

11 lutego, 2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Mirków.

11 lutego, 2021