Archiwum aktualności RSS

Do 9 lutego trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

8 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 25.01.2021 r. o podanie informacji w jakim czasie od sesji rady gminy urząd zobowiązany jest do publikacji nagrania.

8 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 22.01.2021 r. dot. realizacji budżetu za 2020 rok.

8 lutego, 2021

Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 22.01.2021 r. dot. zakupienia modułu do zamieszczania interpelacji przez radnych za pomocą programu e-Sesja.

8 lutego, 2021

Zapytanie radnej Anny Romek z dnia 22.01.2021 r. dot. podania, którzy Radni Gminy Długołęka uczestniczyli w posiedzeniach komisji oraz sesji w grudniu 2020 roku i styczniu 2021 roku.

8 lutego, 2021