Archiwum aktualności RSS

Interpelacja radnej Anny Romek z dnia 20.01.2021 r. dot. przedstawienia informacji na temat wszelkich dotychczasowych kroków jakie podjęła Gmina w celu objęcia ochroną drzewostanu.

3 lutego, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 18.01.2021 r. dot. niewłaściwie wykonanych prac remontowych w OSP Łozina.

3 lutego, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 18.01.2021 r. dot. OSP w Borowej.

3 lutego, 2021

Interpelacja radnego Przemysława Poroszewskiego z dnia 18.01.2021 r. dot. środków trwałych Gminy Długołęka.

3 lutego, 2021