Archiwum aktualności RSS

W związku z trwającą na terenie kraju epidemią SARS – CoV-2 oraz podjętymi działaniami, mającymi na celu zapobieżenie i zwalczanie zakażeń tym wirusem, mamy świadomość, że wprowadzone ograniczenia np. w przemieszczaniu się osób, poddaniu kwarantannie oraz pozostałe obostrzenia, nie pozostają bez znaczenia dla naszych mieszkańców.

6 listopada, 2020

Szanowni Rolnicy i Przedsiębiorcy, Wspólne Centrum Badawcze (Joint Reseach Centre) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie (w formie ankiety), którego celem jest monitorowanie wpływu pandemii COVID-19 na podmioty w unijnym łańcuchu dostaw produktów rolno – spożywczych.

6 listopada, 2020