Archiwum aktualności RSS

Strategia rozwoju gminy to najważniejszy dokument programowy, w oparciu o który samorząd realizuje obowiązek prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. W obliczu nowej perspektywy budżetowania środków unijnych, która generuje zmiany w możliwościach finansowania działań rozwojowych, a także faktu, że raz sformułowane strategie należy systematycznie dostosowywać do stale zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym związanym z trwającymi obecnie pracami nad opracowaniem Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Długołęka na lata 2021-2027. Badanie ankietowe przeprowadzane będzie na terenie gminy Długołęka w okresie do 14 sierpnia 2020r., na potrzeby którego przygotowano 3 rodzaje ankiet: dla mieszkańców Gminy Długołęka, dla przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub...

4 sierpnia, 2020