Archiwum aktualności RSS

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania ZSEiE i recyklingu” na działce nr 28/9 (obręb Łosice w gminie Długołęka). Wójt Gminy Długołęka informuje, że zawiadomieniem z dnia 25 maja 2020 r.  stronom postępowania w w/w sprawie przekazano informację o nowym terminie zakończenia postępowania. Termin ten, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, wyznaczono do dnia 25 lipca 2020 roku.

24 czerwca, 2020

Nagranie z XXII Sesji Rady Gminy Długołęka z dnia 19 czerwca 2020 r. http://media.gmina.dlugoleka.pl/sesje/22sesja2020.mp4

24 czerwca, 2020