Archiwum aktualności RSS

Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego…

2 czerwca, 2020

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Długołęce powołana została na podstawie art.4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz..U. z 2015 r. poz. 1286 ze zmianami) Celem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

2 czerwca, 2020