Archiwum aktualności RSS

Odpady komunalne Przypominamy, że na terenie gminy Długołęka obowiązuje uchwalony przez Radę Gminy regulamin utrzymania czystości i porządku na jej terenie. Regulamin zawiera zapisy określające  zasady bezpiecznego gromadzenia odpadów komunalnych, właściwego utrzymania pojemników na odpady i zabezpieczenia ich przed nieprzewidzianymi zdarzeniami (ingerencja zwierząt, rozwiewanie odpadów, rozsypywanie się, itp.)

3 kwietnia, 2020